Aannamebeleid

Mooi dat u overweegt om uw kind bij DOSW op school te laten gaan. We hanteren een weloverwogen aannamebeleid, dat doen we omdat wij het belangrijk vinden dat school- en thuissituatie voor een kind op elkaar aansluiten.

U hebt de mogelijkheid om voor uw kind in de leeftijd van 0 tot 3 jaar een interesseformulier in te vullen. Als u dit formulier inlevert voordat uw kind 3 jaar is, kunnen wij het volgens de Wet Primair Onderwijs pas in behandeling nemen vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Door het interesseformulier in te vullen en op te sturen naar de school zijn wij vroegtijdig op de hoogte van uw interesse voor onze school.

Op het moment dat uw kind 3 jaar is geworden, neemt de school contact op. We kiezen er bewust voor om vanaf de leeftijd van 3 jaar, als uw kind qua ontwikkeling in de kleuterleeftijd komt, de aanmeldprocedure voort te zetten. We willen als school samen met ouders zorgvuldig kunnen onderzoeken of onze school en uw kind bij elkaar passen.

De stappen die we samen met u doorlopen

Voor een gezonde en sprankelende leergemeenschap is verbinding nodig tussen leerkracht en kind, maar ook tussen ouders en leerkrachten.

  1. U maakt kenbaar dat u uw kind aan wilt melden bij DOSW. Dit doet u door het interesseformulier  in te vullen.
  2. We stellen u in de gelegenheid om aan een ontmoetingsdag deel te nemen om een indruk te krijgen van onze werkwijze en wat u en uw kind bij ons kunnen verwachten.
  3. Nadat u aan een ontmoetingsdag hebt deelgenomen en uw kind 3 jaar is geworden, kunt u uw kind inschrijven. Dit doet u door het inschrijfformulier in te vullen.
  4. Ongeveer drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Beide ouders nemen deel aan dit gesprek. Uw kind is bij dit gesprek niet aanwezig.
  5. Een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op om kennis te maken met uw kind en in de klas te kijken.

Procedure zij-instroom (kleuters t/m klas 6)

Wanneer uw kind later in de kleuterklas of in een onderbouwklas instroomt, volgen we de volgende stappen:

  1. U maakt kenbaar dat u uw kind aan wilt melden bij DOSW. Dit doet u door het inschrijfformulier in te vullen.
  2. U neemt deel aan een ontmoetingsdag om een indruk te krijgen van onze werkwijze en wat u en uw kind bij ons kunnen verwachten.
  3. Nadat u aan een ontmoetingsdag hebt deelgenomen, krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Beide ouders nemen deel aan dit gesprek. Uw kind is bij dit gesprek niet aanwezig.
  4. Een maand voordat uw kind start, neemt de leerkracht contact met u op om kennis te maken met uw kind en in de klas te kijken.

Heeft u vragen over bovenstaande, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.