Visie

Bij ons staat elk kind centraal als een uniek individu met een eigen weg en opgave. In plaats van ons af te vragen wat een kind moet weten om in de bestaande sociale orde te passen, kijken we naar wat er in het kind aanwezig is en hoe dat ontwikkeld kan worden. De Waldorfpedagogiek is de basis voor ons onderwijs.

Kinderen leren bij ons in harmonie te leven, verbonden met zichzelf, de natuur, de leergemeenschap en de maatschappij. We geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen met een rijk aanbod en voldoende tijd. Stimulering van het hele wezen van een kind, op het juiste moment en met een compleet aanbod, zorgt ervoor dat een kind het beste uit zichzelf kan halen. Vakken als schilderen, boetseren, zingen en bewegen zijn net zo belangrijk als rekenen, schrijven en lezen. Kinderen die in hun volledigheid aangesproken worden; zijn in balans, zijn tevreden met zichzelf en presteren op cognitief gebied beter.

De rol van de leerkracht is om het kind coachend te begeleiden in zijn proces. Concrete doelen worden gesteld, maar de manier om deze te bereiken is afgestemd op het individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om zelf te onderzoeken, te ontdekken en zo te leren. We leren kinderen lezen, schrijven en rekenen omdat (bijna) ieder kind op een bepaald moment de natuurlijke behoefte heeft om deze ontwikkelingsstappen te zetten. De lesinhoud is geen doel op zich, maar een middel voor de kinderen waaraan zij zich gaan ontwikkelen.

Lesstof wordt gezien als ontwikkelingsstof. Leerkrachten ontwerpen hun lesstof zoveel mogelijk zelf. Kant-en-klare methodes gebruiken we alleen als ze de ontwikkeling van de kinderen bevorderen. We vervullen de kerndoelen zoals de overheid deze voorschrijft en werken met doorgaande leerlijnen,  maar nemen de vrijheid het tempo van de leerlijn aan te passen aan wat de leerlingen van ons vragen.

De Ondernemende School Westland

“Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat die wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

Wij bieden basisonderwijs aan op een manier die
aansluit bij de kinderen van nu.