Missie

Het is onze missie een omgeving te creëren waar de kinderen de gelegenheid wordt geboden zich te ontwikkelen tot gelukkige en zelfbewuste mensen, waarbij ze in hun gehele mens-zijn (hoofd, hart en handen) worden aangesproken en onderwezen. Zij kunnen zo in vrijheid, vanuit intrinsieke motivatie hun eigen talenten en capaciteiten ontwikkelen.

Door dit holistische aanbod wordt het kind zich bewust van zijn eigen unieke weg. Wie ben ik en wat heb ik doen in deze wereld? Om daarmee op een positieve wijze bij te dragen aan een gezonde toekomst voor zichzelf en de wereld.

Ouders en leerkrachten spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van het kind en de school. We vormen een levendige leergemeenschap, waarin ieder individu met eigen vaardigheden, capaciteiten en behoeftes geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Iedereen doet mee en staat om het kind heen.

“Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat die wil,
dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

De Ondernemende School Westland

Regelmatig geven wij informatieavonden.
Kom ook eens luisteren.

We vertellen graag ons verhaal aan jou!

Wij bieden basisonderwijs aan op een manier die
aansluit bij de kinderen van nu.