Onze sociale basis werkt gemeenschapsvormend

Waldorfpedagogiek past voor ons het beste bij de mens en maakt een vorm van onderwijs mogelijk die in de beste zin van het woord menselijk is. Namelijk: niet van bovenaf bepaald, maar van binnenuit ontwikkeld.

Als er in de sociale gemeenschap om de kinderen heen samen ‘van binnenuit’ gewerkt wordt, dan past dat bij wat de kinderen in de klas ervaren. Daarom wordt er op De Ondernemende School Westland actief en met bewustzijn samen gebouwd aan de leergemeenschap.

Leren van een ander

Leren is a priori een door en door sociaal proces: wie leert neemt iets op van een ander en ontwikkelt daardoor iets in zichzelf. Beide betrokkenen worden in dit proces méér mens. Bij kinderen gaat dit grotendeels onbewust. Zij nemen niet alleen de woorden en inhoud, maar vooral ook de persoonlijkheid, de eigenheid en de toewijding van de leerkracht op. Goede ervaringen daarmee zijn als een bron waar je als volwassene uit kunt blijven putten. Bovendien vormen kinderen op school hun sociale grondhouding onmiddellijk naar het voorbeeld van de verhoudingen zoals ze die op school meemaken. Hoe de school op sociaal vlak is ingericht is van grote invloed op de ontwikkeling van hun sociale vermogens.

Gedragen besluitvorming

Op de Ondernemende School Westland wordt er samengewerkt vanuit het initiatief van alle betrokkenen. Er wordt gewerkt vanuit inzicht in de levensweg van ieder mens. We nemen belangrijke beslissingen middels gedragen besluitvorming, zodat besloten kan worden wat in het licht van het geheel het goede is om te doen. Op deze manier wordt het sociale leven in de school steeds weer vermenselijkt.

Een onderzoekende houding in elk gesprek is voor ons daarbij onmisbaar, om te zorgen dat ieders handelen voortkomt uit eigen innerlijke moraliteit en niet van buitenaf of bovenaf wordt bepaald. Wat we ons voor de kinderen wensen, geldt immers ook voor onszelf en de leergemeenschap als geheel: dat we ons van binnenuit en vanuit ons eigen oordeelsvermogen mogen ontwikkelen. Wat een prachtig voorbeeld, bedding en warme omhulling is dat voor de kinderen!

De Ondernemende School Westland

“Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat die wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

Wij bieden basisonderwijs aan op een manier die
aansluit bij de kinderen van nu.