Ontmoetingsdagen

Wanneer uw kind bij ons op school komt, verbinden ouders, kind en leerkrachten zich met elkaar. Dit is een onuitgesproken intentie en geldt voor vele jaren. Anders dan de natuurlijke verbinding tussen ouders en kinderen, berust de verbinding met leerkrachten of een organisatie zoals DOSW op een vrije keuze. Daarom is deelname aan een ontmoetingsdag een voorwaarde voor het starten van de aannameprocedure.

Wij hebben duidelijke ideeën over onze pedagogiek. Op de ontmoetingsdag zal er voldoende ruimte zijn om te proeven of dat wat wij bieden ook datgene is wat u verwacht. Wij willen zeker zijn dat u voor uw kind(eren) een passende keuze maakt, die gebaseerd is op kennis over onze werkwijze.

Natuurlijk hopen we u enthousiast te kunnen maken! Tegelijkertijd vinden we het net zo belangrijk dat u de mogelijkheid krijgt om te voelen: hé, dit past eigenlijk toch niet zo goed bij mij of bij ons gezin. We gunnen namelijk elk kind onderwijs dat bij hem past. En daarvoor is het belangrijk dat het ook tussen school en thuis ‘klikt’. Een gezonde schoolloopbaan is mede afhankelijk van de verbinding en het wederzijdse vertrouwen tussen leerkracht en ouder.

Met de ontmoetingsdagen maken we hiermee alvast een begin. We stellen het zeer op prijs als beide ouders deelnemen (voor zover betrokken bij de opvoeding).

In tegenstelling tot de meer algemene informatieavonden gaan we op een ontmoetingsdag dieper in op onze zienswijze over de ontwikkeling van kinderen en geven we een duidelijk beeld van onze werkwijze.

Deze dagen zijn uitsluitend bedoeld voor ouders en dus niet voor kinderen.

Punt van aandacht

DOSW gaat in het schooljaar 2025-2026 starten met:

  • Kleuterklassen (groep 1 & 2)
  • Klas 1 (groep 3)
  • klas 2 (groep 4)
  • we overwegen een klas 3 (groep 5)

Elk volgend schooljaar komt er een groep bij. Zo zullen we na drie à vier jaar tot en met de zesde klas (groep 8) hebben.

Heeft u nog geen kennis gemaakt met onze school en ons onderwijs? Dan is het zinvol om eerst een informatieavond te bezoeken (dit is niet verplicht).

Jaarlijks vinden er op drie momenten ontmoetingsdagen plaats. Aanmelding is noodzakelijk.

Programma

Het onderstaande programma voor de dag is een indicatie, zodat u weet wat u kunt verwachten.

10.00 uur: Welkom en inleiding. Korte schets programma, het mensbeeld als inspiratiebron.
11.00 uur: We gaan in kleinere groepen het gesprek aan. Verdiepende vragen en informatie:

  • (Kleuter)onderwijs
  • Onderwijs en sociale structuur
  • Onderwijs en organisatiestructuur

12.15 uur: Wat klonk in de groepen?
12.30 uur: Samen lunchen, wij verzorgen soep en brood
13.15 uur: Het leerplan ervaren, kunstzinnig werken & achtergrond
14.15 uur: Koffiepauze
14.30 uur: Afsluitende ronde, praktische informatie, weerklank deelnemers
15.00 uur: Einde

Aanmelden voor een ontmoetingsdag

Datum: zaterdag 19 oktober 2024
Tijd: 10.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur)
Locatie: Honselersdijk

U kunt in het aanmeldformulier aangeven voor welke ontmoetingsdag u zich wilt aanmelden.

Keuze ontmoetingsdag *