Ruim 100 jaar geleden ontwikkelde Rudolf Steiner de Waldorfpedagogiek. Deze pedagogiek vormt tegenwoordig de basisinspiratie voor wereldwijd 1251 scholen in 70 landen. Van Egypte tot aan IJsland, van Zwitserland tot aan Zuid-Korea. Ze heten Waldorfscholen, Steinerscholen of, alleen in Nederland: Vrijescholen. Al deze scholen hebben zich in de afgelopen 100 jaren ontwikkeld en veranderd, mede afhankelijk van de omgevingsfactoren zoals cultuur en mentaliteit, populatie- en maatschappijverandering en (inter)nationale wetgeving.

Lees meer over onze pedagogische visie

Het belangrijkste verschil is de organisatievorm, een leerkrachtenzelfbestuur. De leerkracht is niet meer een uitvoerder van andermans ideeën en opdrachten, maar kan autonoom en vanuit eigen inzicht lesgeven aan zijn leerlingen. Dit is een voorwaarde om vernieuwend en dynamisch onderwijs te kunnen geven, dat zich oriënteert aan de leerlingen. Dat is waar we als De Ondernemende School Westland voor kiezen!

In de familie van de Waldorfscholen voelen wij ons thuis. We leggen een evenwichtige benadering van de mens als geheel via denken, voelen en willen. Minder nadruk op cognitieve prestaties en het vermijden van een (methode)toetscultuur. Hetzelfde geldt voor het vormgeven van de sociale structuur op school en het werken aan gemeenschapsvorming.

Lees meer over onze leergemeenschap

In augustus 2025 zullen wij onze deuren openen. Wij starten met kleutergroepen, klas 1 (groep 3), klas 2 (groep 4), en we overwegen ook een klas 3 (groep 5). Onze school is gevestigd in De Lier. Lees hier het nieuwsbericht over de locatie.

Wil je meer weten? Kom dan ook eens naar onze informatieavond.

Bij De Ondernemende School Westland bereiden we de leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs. We behandelen alle SLO-kerndoelen, waardoor onze leerlingen dezelfde basisvaardigheden en kennis hebben als leerlingen op andere scholen. In klas 6 wordt een landelijke eindtoets afgenomen en geeft de leerkracht een advies. Deze twee samen, toets en advies, bieden toegang tot iedere middelbare school.

Het belangrijkste verschil tussen regulier onderwijs en Waldorfonderwijs ligt in de onderliggende filosofie en aanpak. Waar regulier onderwijs vaak gericht is op gestandaardiseerde leerdoelen en examinering, legt het Waldorfonderwijs meer nadruk op de holistische ontwikkeling van het kind, waarbij creativiteit, sociale vaardigheden en emotionele intelligentie even belangrijk zijn als cognitieve prestaties. We streven ernaar om het kind als geheel te begrijpen en te ondersteunen in zijn of haar unieke ontwikkeling. Dit komt tot uiting in de aanpak van het lesgeven, het curriculum en de beoordelingsmethoden die in het Waldorfonderwijs worden gebruikt.

Wil je meer weten? Kom dan ook eens naar onze informatieavond. 

Om een overheid-bekostigde school te starten, moet je een tweejarig traject doorlopen. Vanaf het moment dat je de deuren opent, krijg je bekostiging door de overheid. In de twee á drie jaar voorafgaand ontvang je geen financiering. Wij verrichten alle werkzaamheden onbetaald.
In de aanloop naar de school maken we kosten zoals:
  • oprichtings- en administratieve kosten: statuten, notaris, bank
  • leerlingwerven: informatieavonden, ontmoetingsdagen, lezing, symposium
  • scholingsdagen: Verdiepen in de Waldorfpedagogiek, bouwen aan de gemeenschap
  • PR: website, bouwen van een website, flyers, huisstijl ontwikkeling
  • leermateriaal: voorbereidend materiaal voor de lessen
Bij de start van de school krijgen we geld van de gemeente voor de aanschaf van meubilair. Daarnaast hebben we financiën nodig voor de inrichting van klaslokalen, hierbij kunt u denken aan houten speelgoed en spelmateriaal, schoolbibliotheek etc.
Dit biedt jou als persoon of als ondernemer een kans om een steentje bij te dragen aan de ondernemende school Westland.
Wilt je ons ondersteunen? We spreken graag de mogelijkheden. Stuur ons een berichtje en wij nemen contact op.

Wij willen heel graag gaan samenwerken met een buitenschoolse opvang. Dit is van groot belang voor werkende ouders en dat begrijpen wij heel goed. Om die reden hebben we contact met verschillende organisaties. Met elkaar gaan we de mogelijkheden onderzoeken.

Visie

Bij ons staat elk kind centraal als een uniek individu met een eigen weg en opgave. In plaats van ons af te vragen wat een kind moet weten om […]

Missie

Het is onze missie een omgeving te creëren waar de kinderen de gelegenheid wordt geboden zich te ontwikkelen tot gelukkige en zelfbewuste mensen […]

Blog

Lees in onze blogs over hoe de lessen eruit zien, of over de verrijking van een technologie-arme opvoeding.

Nieuwsgierig?

Regelmatig houden we informatieavonden waarbij we meer vertellen over de school die we gaan starten. Nieuwsgierig?

De Ondernemende School Westland

“Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat die wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

Wij bieden basisonderwijs aan op een manier die
aansluit bij de kinderen van nu.