Waarom (financiële) steun?

Om een overheid-bekostigde school te starten, is het nodig een tweejarig traject te doorlopen. Vanaf het moment dat de deuren van de school openen, krijg je bekostiging door de overheid. In de twee á drie jaar voorafgaand ontvang je geen financiering. Op dit moment verrichten wij alle werkzaamheden onbetaald. Gelukkig ontvangen we steun van verschillende ondernemers en vrijwilligers.

In de aanloop naar de school maken we kosten zoals:

  • oprichtings- en administratieve kosten: statuten, notaris, bank
  • leerling werven: informatieavonden, ontmoetingsdagen, lezing, symposium
  • scholingsdagen: verdiepen in de Waldorfpedagogiek, bouwen aan de gemeenschap
  • PR: website, bouwen van een website, flyers, huisstijl ontwikkeling
  • leermateriaal: voorbereidend materiaal voor de lessen

Heeft u interesse om ons als bedrijf of privépersoon financieel te ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan via mail: financien@deondernemendeschool-westland.nl of door het invullen van onderstaand formulier.

Onze financiële supporters

Op dit moment zijn er een aantal bedrijven die ons financiëel ondersteunen waar we erg dankbaar voor zijn. De logo’s van de bedrijven ziet u hieronder.

Wilt u ook bijdragen? Financieel of op een andere manier? Vul dan bovenstaand formulier in. Wij kunnen alle hulp gebruiken.

De Ondernemende School Westland

“Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat die wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

Wij bieden basisonderwijs aan op een manier die
aansluit bij de kinderen van nu.