Mijn naam is Aline van Rijn, 32 jaar oud, moeder van 2 jonge kinderen en wonend in Naaldwijk. Ik vind het heel leuk om vanuit mijn rol in de Raad van Toezicht een bijdrage te leveren aan het mooie initiatief van de Ondernemende School Westland. De afgelopen 12,5 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs.

Ik juich het erg toe dat er nu een basisschool wordt opgezet die het onderwijs in het Westland verder verrijkt. Een school met een aanbod dat recht doet aan de verschillende kinderen die er zijn en waar naast kennisoverdracht ook aandacht is voor het opdoen van ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontdekken, onderzoeken en leren in vrijheid.

Terug naar ons team

De Ondernemende School Westland

“Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat die wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

Wij bieden basisonderwijs aan op een manier die
aansluit bij de kinderen van nu.