Voor onze planning is het belangrijk om in kaart te brengen wie nu werkelijk de intentie heeft zijn kind naar De Ondernemende School Westland te laten gaan. Dit is GEEN aanmelding! Wij gebruiken deze gegevens alleen voor intern gebruik en delen deze met niemand.

Je kunt deze intentie kenbaar maken voor kinderen die geboren zijn in juni 2017 of later. Kinderen die in 2025 al naar de 4e klas (groep 6) gaan, kunnen niet op De Ondernemende School terecht, omdat we starten met kleuterklassen, een 1e klas (groep 3), een 2e klas (groep 4) en we overwegen een 3e klas (groep 5).

Heb je interesse jouw kinderen naar De Ondernemende School Westland te laten gaan? Vul dan de intentieverklaring hieronder in.

In de volgende stap vult u de geboortedatum in van uw kind(eren).

De Ondernemende School Westland

“Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat die wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

Wij bieden basisonderwijs aan op een manier die
aansluit bij de kinderen van nu.