Mijn naam is Janneke Sauer. Ik ben 39 jaar en samen met mijn man en vier kinderen woon ik in een kleine woongemeenschap in Almere Oosterwold. Mijn zoektocht naar de mens en een manier om mij in te zetten voor een betere wereld leidde mij naar een studie Humanistiek en ik studeerde af in 2015 op het actuele onderwijsdebat in het licht van de Waldorfpedagogiek.

Ik nam initiatief voor een particuliere school en deed o.a. nog een opleiding tot begeleider van biografieonderzoek in groepen. Zo leerde ik in de praktijk wat er nodig is als je van onderop en van binnenuit aan een schoolgemeenschap wil bouwen. In al mijn werk staat de verbinding van mens tot mens in ontwikkeling voorop. Ik ben verbonden aan De Grondsteen, school voor initiatief en gemeenschapsvorming. Met veel plezier en grote interesse ben ik betrokken bij de ontwikkeling van De Ondernemende School Westland!

Terug naar ons team

De Ondernemende School Westland

“Als de mens van zichzelf ten diepste weet, wie die is en wat die wil, dan is een stevige basis voor de toekomst gelegd.”

Wij bieden basisonderwijs aan op een manier die
aansluit bij de kinderen van nu.