De “grote” tech-ontwikkelaars van Silicon Valley sturen hun kinderen naar een Waldorfschool die tienduizenden euro’s kost per kind.
Waarom hebben ze dit geld over voor deze school?

In een artikel uit het Algemeen Dagblad van 24 september 2023 wordt beschreven dat beloningssystemen en algoritmes ervoor zorgen dat een groot deel van de jeugd vastgeklampt zit aan schermen. Kinderen hebben geen technologie nodig om later ontwikkeld en succesvol te zijn. Voor lezen, schrijven, rekenen, kritisch denken en een goed probleem oplossend vermogen ontwikkelen zijn in principe geen digitale middelen nodig. Het AD schrijft ook dat uit onderzoek blijkt dat digitale hulpmiddelen schoolprestaties niet verbeteren, maar zelfs verslechteren.

“Technologie-arm kunnen opvoeden is een luxe en privilege in deze tijd van overdaad. Maar het is wel de toekomst.” (AD)

Ook wij staan voor een technologie-arme opvoeding en zijn terughoudend in het gebruik van digitale middelen. En leuk om te weten: Onze Walfdorfschool is overheidsbekostigd en kost geen tienduizenden euro’s per kind.

In de eerste levensjaren zijn kinderen vooral bezig om hun motoriek en taal te ontwikkelen en daarbij mentale en sociale processen te leren kennen. Dit doen kinderen vooral met behulp van zintuigelijke, echte ervaringen. Door fysieke oefening in spel en kunst, intensief verbaal contact met mensen, en veel bezigheden om de eigen fantasie van het kind te prikkelen, worden verbindingen in de hersenen aangelegd, de zogenaamde synapsen. Deze zijn bepalend voor het verdere leven en vormen de basis voor de cognitieve ontwikkeling. We gaan vanaf klas 5 (groep 7) aan de slag met digitale vaardigheden, de leerlingen zijn dan digitaal vaardig voor het voortgezet onderwijs.

In een volgende blog vertellen wij hier meer over.